تقویم آموزشی

در ابتدای هر فصل تقویم آموزشی ماشین آلات مربوط به آن فصل توسط ماشین یار تدوین و اطلاع رسانی می گردد. فراگیران گرامی با برنامه ریزی می توانند با ثبت نام در ابتدای فصل از تخفیفات ویژه دوره های آموزشی تخصصی ماشین الات راهسازی و معدنی بهره مند گردند.

با کلیک بر روی هر یک از تقویم های آموزشی می توانید به اطلاعات و جزئیات دوره های مربوطه دسترسی پیدا کنید.

تقویم آموزشی زمستان ۹۹ منتشر شد!

تقویم آموزشی زمستان

تقویم آموزشی پاییز ۹۹ منتشر شد!

تقویم آموزشی پاییز99

تقویم آموزشی تابستان ۹۹ منتشر شد!

تقویم آموزشی تابستان 99

لیست قیمت دوره های آموزشی

تقویم آموزشی زمستان ۹۸ منتشر شد

تقویم آموزشی زمستان ۹۸ منتشر شد

تقویم دوره های آموزشی شرکت ماشین یار، برای زمستان ۹۸ منتشر شد. در تدوین این تقویم نیز مانند قبل، بازخوردی که از مشتریان محترم در همکاری با جهاد دانشگاهی گرفته ایم لحاظ شده و تلاش گردیده تا داغ ترین موضوعات آموزشی مرتبط با ماشین آلات راهسازی و معدنی جهت ارائه به فراگیران در نظر گرفته شود. دوره های آموزشی متنوع مرتبط با ماشین آلات راهسازی برای دپارتمان‌های مهارت (هیدرولیک، برق، الکترونیک و موتورهای ...[Read More]

تقویم آموزشی پاییز ۹۸ منتشر شد!

تقویم آموزشی پاییز ۹۸ منتشر شد!

تقویم دوره های آموزشی شرکت ماشین یار، برای پاییز ۹۸ منتشر شد. در تدوین این تقویم نیز مانند قبل، بازخوردی که از مشتریان محترم در همکاری با جهاد دانشگاهی گرفته ایم لحاظ شده و تلاش گردیده تا داغ ترین موضوعات آموزشی مرتبط با ماشین آلات راهسازی و معدنی جهت ارائه به فراگیران در نظر گرفته شود. دوره های آموزشی متنوع مرتبط با ماشین آلات راهسازی برای دپارتمان‌های مهارت (هیدرولیک، برق، الکترونیک و موتورهای د ...[Read More]

تقویم آموزشی تابستان ۹۸ منتشر شد!

تقویم آموزشی تابستان ۹۸ منتشر شد!

تقویم دوره های آموزشی شرکت ماشین یار، برای تابستان ۹۸ منتشر شد. در تدوین این تقویم نیز مانند قبل، بازخوردی که از مشتریان محترم در همکاری با جهاد دانشگاهی گرفته ایم لحاظ شده و تلاش گردیده تا داغ ترین موضوعات آموزشی مرتبط با ماشین آلات راهسازی و معدنی جهت ارائه به فراگیران در نظر گرفته شود. دوره های آموزشی متنوع مرتبط با ماشین آلات راهسازی برای دپارتمان‌های مهارت (هیدرولیک، برق، الکترونیک و موتورهای ...[Read More]

تقویم آموزشی بهار ۹۸ منتشر شد!

تقویم آموزشی بهار ۹۸ منتشر شد!

تقویم دوره های آموزشی شرکت ماشین یار، برای بهار ۹۸ منتشر شد. در تدوین این تقویم نیز مانند قبل، بازخوردی که از مشتریان محترم در همکاری با جهاد دانشگاهی گرفته ایم لحاظ شده و تلاش گردیده تا داغ ترین موضوعات آموزشی مرتبط با ماشین آلات راهسازی و معدنی جهت ارائه به فراگیران در نظر گرفته شود. دوره های آموزشی متنوع مرتبط با ماشین آلات راهسازی برای دپارتمان‌های مهارت (هیدرولیک، برق، الکترونیک و موتورهای دی ...[Read More]

تقویم آموزشی زمستان ۹۷ منتشر شد!

تقویم آموزشی زمستان ۹۷ منتشر شد!