آرشیو دوره‌های آموزشی برگزار شده

دوره های آموزشی ماشین یار به شکل منظم و بر اساس نیازسنجی دقیق از صنعت ماشین آلات راهسازی و خدمات وابسه برنامه ریزی و برگزار می گردد. ارزیابی دقیق در دوره های برگزار شده به ما این امکان را می دهد که همواره در مسیر ارتقاء کیفیت دوره های آموزشی گام برداریم. در این صفحه دوره های برگزار شده توسط شرکت را گرد هم آورده ایم. با بازدید گزارش هر یک از دوره های آموزشی بیشتر با ما آشنا می شوید!

برگزاری دوره آموزشی مبانی سیستم های انتقال قدرت در ماشین آلات راهسازی

مبانی سیستم انتقال قدرت

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم هیدرولیک بیل های کوماتسو و عیب یابی سریع به کمک نقشه هیدرولیک

هیدرولیک بیل کوماتسو

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم هیدرولیک بیل های هیوندای و عیب یابی سریع به کمک نقشه هیدرولیک

هیدرولیک بیل هیوندای

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات براساس مدل آپ تایم

مدیریت نت

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی مبانی موتورهای دیزل و سیستم های سوخت رسانی

مبانی موتورهای دیزل

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های کوماتسو و عیب یابی سریع به کمک نقشه برق

برق بیل کوماتسو

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی “ایمنی انبار و انبارداری” در پروژه میدوک شرکت راهسازی و معدنی مبین

دوره ایمنی انباروانبارداری

یکی از ضروریات شرکت ها در جهت بهبود خدمات، افزایش کارایی و ارتقا سطح کیفی محصولات یا خدمات خود آموزش پرسنل و کارمندان خود است. در همین راستا در زمینه آموزش های مهارت محور و مدیریتی در زمینه ماشین آلات راهسازی و معدنی، ماشین یار پیشرو در ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به این شرکت ها می باشد و تاکنون به شرکت های بزرگی ارائه خدمت کرده است. بدین جهت ماشین یار در تابستان ۹۹ برای شرکت مبین که از مشتریان ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی “ایمنی برق ماشین آلات معدنی” در پروژه میدوک شرکت راهسازی و معدنی مبین

دوره ایمنی برق ماشین آلات معدنی

یکی از ضروریات شرکت ها در جهت بهبود خدمات، افزایش کارایی و ارتقا سطح کیفی محصولات یا خدمات خود آموزش پرسنل و کارمندان خود است. در همین راستا در زمینه آموزش های مهارت محور و مدیریتی در زمینه ماشین آلات راهسازی و معدنی، ماشین یار پیشرو در ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به این شرکت ها می باشد و تاکنون به شرکت های بزرگی ارائه خدمت کرده است. بدین جهت ماشین یار در تابستان ۹۹ برای شرکت مبین که از مشتریان ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی تحلیل عملکرد سیستم سوخت رسانی یونیت اینجکشن بر پایه مدار

سوخت رسانی یونیت

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]

برگزاری دوره آموزشی تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های هیوندای و عیب یابی سریع به کمک نقشه برق

برق بیل هیوندای

در سال ۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا، گسترش محدودیت ها و همچنین ضرورت تداوم امر آموزش در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی، شرکت ماشین یار تصمیم گرفت با حفظ کیفیت دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار نماید. در این دوره ها کوشیدیم که با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در جهت کارایی و موثر بودن آموزش هایمان گام برداریم. در همین راستا بهار ۹۹ شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم خدمات خود را ...[Read More]