عضویت در باشگاه مدرسان

برای عضویت در باشگاه مدرسین ماشین یار کافی است فرم درخواست مربوطه را در اینجا پر کنید. همکاران ما در واحد آموزش شرکت، پس از بررسی فرم با شما تماس خواهند گرفت و هماهنگی جلسه معارفه را انجام خواهند داد. پس از آن تمام تلاش ما بر این خواهد بود که مهارت های مربیگری شما تقویت شده و پس از برگزاری اولین دوره ی آموزشی توسط متقاضی، به عضویت باشگاه در خواهید آمد.