دوره های آموزشی کوتاه مدتدوره های آموزشی میان مدت

دوره های آموزشی هر تقویم طیف گسترده از آموزش ها مانند آموزش بیل مکانیکی، آموزش لودر، آموزش بولدوزر، آموزش فینیشر، آموزش غلتک، آموزش دامپتراک در زمینه نگهداری و تعمیرات، اپراتوری، ایمنی و مدیریت ماشین آلات را شامل می شود.