دوره های آموزشی کوتاه مدت

دوره های آموزشی دپارتمان مهارت فنی

عمومی، مبانی و نقشه خوانی

اپراتوری و کاربری ماشین آلات

تخصصی سیستم های هیدرولیک

هیدرولیک بیل هیتاچی

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم هیدرولیک بیل های هیتاچی و عیب یابی سریع به کمک نقشه هیدرولیک

هیدرولیک لودر بیل کوماتسو

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم هیدرولیک لودرهای کوماتسو و عیب یابی سریع از طریق نقشه هیدرولیک

بیل هیوندای

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم هیدرولیک بیل های هیوندای (عیب یابی سریع به کمک نقشه هیدرولیک)

دوره آموزشی هیدرولیک بیل کوماتسو

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم هیدرولیک بیل های کوماتسو (عیب یابی سریع به کمک نقشه هیدرولیک)

بیل هیتاچی

عیب‌یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل‌های هیتاچی

آموزش لیفتراک دوگانه سوز هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لیفتراک های دوگانه سوز هیوندای

آموزش بابکت

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک اسکیدلودرهای بابکت

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لودرهای هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لودرهای هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لودرهای کوماتسو

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لودرهای کوماتسو

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لودرهای XCMG

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لودرهای XCMG

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های زوم لایون

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های زوم لایون

دوره آموزشی هیدرولیک بیل کوماتسو

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های کوماتسو

دوره آموزشی بیل ولوو

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های ولوو

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های دوسان

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های دوسان

بیل هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل های هیوندای

بیل نیوهلند

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک بیل‌های نیوهلند-کوبلکو

اسکیدلودر هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک اسکیدلودرهای هیوندای

لیفتراک برقی هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم هیدرولیک لیفتراک های برقی HYUNDAI

تخصصی سیستم های برق و الکترونیک

برق بیل هیتاچی

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های هیتاچی و عیب یابی سریع به کمک نقشه برق

برق لودر کوماتسو

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق لودرهای کوماتسو و عیب یابی سریع به کمک نقشه برق

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های کوماتسو (عیب یابی سریع به کمک نقشه برق)

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های کوماتسو (عیب یابی سریع به کمک نقشه برق)

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های هیوندای و عیب یابی سریع به کمک نقشه برق

تحلیل تخصصی ساختار و عملکرد سیستم برق بیل های هیوندای و عیب یابی سریع به کمک نقشه برق

لیفتراک برقی هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی برق و سیستم لیفتراک‌های برقی هیوندای

آموزش لیفتراک دوگانه سوز هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی برق و سیستم لیفتراک‌های دوگانه سوز هیوندای

آموزش بابکت

عیب یابی و تعمیرات تخصصی برق و سیستم کنترلی اسکیدلودر Bobcat

اسکیدلودر هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی برق و سیستم کنترلی اسکیدلودرهای هیوندای

دوره آموزشی بیل ولوو

عیب یابی و تعمیرات تخصصی برق و سیستم کنترلی بیل های ولوو

تعمیر Ecu ماشین الات راهسازی و معدنی

عیب یابی و تعمیرات بردهای الکترونیکی (با محوریت ماشی آلات معدنی و راهسازی)

بیل هیوندای

عیب یابی و تعمیرات تخصصی برق و سیستم کنترلی بیل های هیوندای

بیل نیوهلند

عیب یابی و تعمیرات تخصصی سیستم کنترلی و برق بیل‌های نیوهلند-کوبلکو

تخصصی موتور و سیستم سوخت رسانی

تخصصی گیربکس و سیستم های انتقال قدرت

تخصصی ابزارهای عیب یابی کامپیوتری

دوره های آموزشی دپارتمان مدیریت ماشین آلات

دوره های آموزشی دپارتمان ایمنی و سلامت

دوره های آموزشی دپارتمان قطعات و اقلام مصرفی

دوره های آموزشی دپارتمان بازاریابی و فروش

دوره های آموزشی دپارتمان سازمان

No portfolio items found.