دپارتمان مدیریت و کاربری ماشین آلات

نگهداری و مدیریت سرمایه های ماشین آلاتی شامل مفاهیم و ابزارهای متنوعی می شود که در طول سالیان به صورت یک علم کاربردی مدون شده است. مجموعه این دانش و مهارت توسط دپارتمان مدیریت و کاربری ماشین آلات شرکت ماشین یار در قالب دوره های آموزشی اصول مدیریت ماشین آلات، سیستم های نوین نت و … قابلیت انتقال به شاغلین و همچنین افراد علاقمند به کار در این حوزه را دارد.
گروه های مخاطب اصلی دپارتمان مدیریت و کاربری ماشین آلات:
  • سرپرستان و مدیران ماشین آلات شرکت های پیمانکاری
  • مسئولین و کارشناسان نت شرکت های پیمانکاری
  • مالکین دستگاه ها
  • مدیران ماشین آلات در ادارات راهسازی
  • سرپرستان و کارشناسان بخش موتوری شهرداری ها
  • علاقمندان به مباحث مدیریت ماشین آلات

برخی از دوره های آموزشی این دپارتمان: