دپارتمان سازمان

شرکت ها و سازمان های مختلف مرتبط با ماشین آلات نیز در بسیاری از نیازهای سازمانی مشابه با سایر کسب و کار ها می باشند. آموزش مهارت های سازمانی مانند اصول ۵S، مشتری مداری و … از جمله مهارت هایی است که بعضاً در برخی شرکت های ماشین آلاتی و کارگاهی نیاز به بومی سازی و آموزش توسط متخصص آشنا به صنعت دارد. دپارتمان سازمان ماشین یار با شناسایی این نیاز اقدام به تعریف و برگزاری این دوره های آموزشی نموده است.
گروه های مخاطب اصلی دپارتمان سازمان ماشین آلات:
  • مدیران و کارشناسان فروش و بازارایابی شرکت های تولید کننده و یا مونتاژ کننده ماشین آلات
  • مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی شرکت های وارد کننده ماشین آلات
  • مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی شرکت های تامین کننده تجهیزات الحاقی
  • مدیران و کارشناسان بخش قطعات شرکت های تولید کننده ماشین آلات
  • مدیران و کارشناسان بخش قطعات شرکت های وارد کننده ماشین آلات
  • سرپرستان، کارشناسان و تکنسین های بخش نگهداری و تعمیرات شرکت های پیمانکاری
  • کارشناسان و تکنسین های ادارات راهسازی و بخش موتوری شهرداری ها
  • سرپرستان، کارشناسان و تکنسین های بخش خدمات پس از فروش شرکت های تامین کننده ماشین آلات
  • کارشناسان و تکنسین های شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
No portfolio items found.